Nieuw in 2012! Research en Development Aftrek

Per 1 januari 2012 is de fiscale regeling Research & Development Aftrek (RDA) gestart. RDA stimuleert innovatie en R&D door het Nederlandse bedrijfsleven. Ook kleine bedrijven kunnen eenvoudig gebruik maken van de belastingaftrek voor investeringen in onderzoek en innovatie.

De regeling is zo vormgegeven dat ondernemers hiervoor geringe administratiekosten hoeven te maken. Dat blijkt uit de uitwerking van Research & Development-regeling (RDA) die 16 december 2011 door de ministerraad is vastgesteld.

MKB motor van onze economie

“We hebben het zo simpel gemaakt dat ondernemers het geld voor de accountant of belastingadviseur in hun zak kunnen houden”, zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). “Het is erg belangrijk dat ook kleine ondernemingen hiervan kunnen profiteren. Veel innovaties komen van starters en kleine bedrijven. Het MKB is de motor van onze economie.”

WBSO en RDA

De RDA is gericht op kosten en uitgaven die betrekking hebben activiteiten die in aanmerking komen voor de WBSO. U kunt alleen een RDA-aanvraag indienen indien u beschikt over een WBSO-verklaring.

Met RDA wordt het percentage van de extra aftrek in 2012 voorzien op 40%. In de vennootschapsbelasting levert dit – bij een tarief van 25% – een netto voordeel op van 10%.

Ondernemers die gebruik maken van de WBSO-regeling en een geringe S&O-inspanning (minder dan 150 uur per maand) hebben, kunnen gebruik maken van een vaste aftrek van € 15 per S&O-uur.

Indienen van RDA-aanvragen kan vanaf 1 mei 2012

WBSO-aanvragen met een startdatum voor 1 juli 2012 komen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012 voor de RDA in aanmerking. Deze aanvragers krijgen van AgentschapNL de mogelijkheid om alsnog een RDA-aanvraag in te dienen. Bij nieuwe WBSO-aanvragen die een startdatum hebben vanaf 1 juli 2012 kunt u tegelijkertijd een RDA-aanvraag indienen. Deze gecombineerde aanvragen voor de WBSO en RDA kunnen pas vanaf 1 mei 2012 worden ingediend.

De RDA is een belangrijk onderdeel van het topsectorenbeleid. Naast minder belasting voor vernieuwende ondernemers, komt er meer durfkapitaal voor starters en snelle groeiers, worden onnodige regels afgeschaft en er komt een diplomatieke lobby voor onze bedrijven in het buitenland.

Bron: AgentschapNL

Meer informatie

Wilt u meer u weten over deze regeling? Neemt u dan de informatie op onze website door of neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.