45 Procent meer investeringen in energiebesparing en duurzame energie

duurzame energie, energiebesparing, subsidie, sde, biomassa

Bron: AgentschapNL

Bedrijven investeerden in 2011 fors meer in energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Samen vroegen ze fiscale aftrek aan voor 1,5 miljard euro aan energie-investeringen, dit is 45 procent meer dan in 2010.

Bijna 640 miljoen euro werd uitgegeven aan het opwekken duurzame energie en 820 miljoen euro aan energiebesparende maatregelen. Dat staat in het jaarverslag van de Energie- Investeringsaftrek (EIA). Agentschap NL ontving in 2011 bijna 16.000 aanvragen voor een fiscaal voordeel, dit is beduidend meer dan voorgaande jaren.

De Energie-Investeringsaftrek (EIA), een regeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie stimuleert technische innovaties en groene groei via fiscale voordelen. Het fiscale voordeel voor bedrijven bedraagt in 2011 in totaal 116 miljoen euro. De meeste sectoren hebben in 2011 meer geïnvesteerd, vooral bedrijven in de sectoren energie, industrie, land- & tuinbouw, handel en dienstverlening. Een uitzondering vormen de bedrijven in de bouw & onroerend goed, zij investeerden minder dan in 2010.

Steeds meer gebouwen en processen energie-efficiënter

De meeste aanvragen zijn binnengekomen voor het realiseren van enerzuinige bedrijfsgebouwen, bijvoorbeeld voor warmtepompen, isolatie, energiezuinige verlichting en ventilatie. Ondernemers investeerden het meest in de processen voor het opwekken van duurzame energie, waarbij vooral de hogere investeringsbedragen opvallen in windenergie, bio-energie en zonne-energie. Zij dragen bij aan het realiseren van de Nederlandse doelstelling voor duurzame energie.

Flinke CO2-reductie

De investeringen die in 2011 door de EIA zijn ondersteund, leveren naar verwachting een CO2-reductie op van meer dan 1.000 kiloton per jaar en het verbruik van 530 miljoen m3 aardgas wordt voorkomen.

Over de Energie investerings Aftrek

De EIA valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Financiën. Agentschap NL voert in samenwerking met de Belastingdienst de regeling uit. Met de EIA kunnen bedrijven 41,5 procent van de investeringskosten in energiebesparende technieken en duurzame energie aftrekken van de fiscale winst.

Wilt u gebruik maken van de EIA, neemt u dan contact met ons op.

Gas geven!

Adbrevio steunt het Hardenbergse duo Marleen en Ina tijdens de Carbagerun 2011. Als tegenprestatie schrijven de dames over de duurzame energieopties die ze onderweg tegenkomen. Hun avonturen zijn te volgen via http://on.fb.me/oynrdu

Weer iets bijzonders te weten gekomen.

En wij kunnen niet anders zeggen dan: Geniaal dit!!!

Alle drollen verzamelen in Oslo.!!!!!!!!!!!!!!!!

In de Noorse hoofdstad rijden binnenkort tweehonderd stadbussen op biogas dat afkomstig is uit menselijke poep. De gemeente ziet in de uitwerpselen van de eigen inwoners het nieuwe zwarte goud. De stad wil in 2050 volledig op ‘schone energie’ draaien en wat is milieuvriendelijker dan biogas dat de Noren helemaal zelf produceren?

Het vieze goedje waar de bussen op gaan rijden komt uit de rioolzuiveringsinstallatie waar bacteriën al sinds jaar en dag methaan maken van de Noorse poep. Gewoonlijk wordt dat afgefakkeld, waardoor tonnen broeikasgassen in de lucht belanden. Doodzonde, vindt Oslo. Als de dieselmotoren van de stadsbussen worden aangepast, kunnen die prima op dat menselijke biogas rijden.

Het gas wordt daarom vanaf september niet meer verbrand, maar opgeslagen en bewerkt zodat het als brandstof kan dienen. Het openbaar vervoer in de Noorse hoofdstad is verantwoordelijk voor de helft van de CO2-uitstoot aldaar. Bussen die op menselijke poep rijden stoten nog maar 18 ton CO2 per jaar uit in plaats van ruim zestig. Als de proef lukt, gaan alle vierhonderd stadsbussen op biogas rijden. Behalve uit poep – waar tekort aan is – moet het gas dan ook worden gewonnen uit rottend keukenafval van restaurants en huishoudens.

Waarom niet in Nederland? Dat komt eraan! In Sneek schijnen ze zelfs al woningen te verwarmen met dat menselijke biogas…

Prima idee voor Overijssel/Hardenberg! Scheelt ook weer op de gasrekening 😉

Groetjes Ina en Marleen

Groene accu’s

Adbrevio steunt het Hardenbergse duo Marleen en Ina tijdens de Carbagerun 2011. Als tegenprestatie schrijven de dames over de duurzame energieopties die ze onderweg tegenkomen. Hun avonturen zijn te volgen via http://on.fb.me/oynrdu

Dag 3

Noorwegen speelt een steeds nadrukkelijker rol op de internationale elektriciteitsmarkt.

Het land heeft dan ook veel te bieden: goedkope groene stroom uit de waterkrachtcentrales en de mogelijkheid om te veel geproduceerde stroom van andere landen op te slaan. De Noren zien zelfs een toekomst voor zich als ‘accu’ van Europa.

Het Scandinavische land heeft z’n bijzondere positie te danken aan de geografische eigenschappen: grote hoogteverschillen en overvloedige watervoorraden. Op 600 plaatsen waar het water met grote kracht van de bergen komt, staan waterkrachtcentrales. Daarmee wordt voorzien in de gehele elektriciteitsconsumptie van de eigen bevolking.

Er blijft zelfs genoeg over om te exporteren via de stroomverbindingen met omliggende landen, waaronder Nederland.

De meren in de Noorse bergen bieden daarnaast de mogelijkheid om energie op te slaan. In feite is deze vorm van energie op afroep beschikbaar. Het water verzamelt zich in een stuwmeer. Als er stroom nodig is gaan de schuiven open en loopt het water langs de turbines die er stroom van maken.

Als er geen behoefte is aan opwekking gaan de schuiven dicht en blijft de energie ‘bewaard’ in het waterbekken.

Een natuurlijke accu, zo zou je het systeem van meren en waterkrachtcentrales in de Noorse bergen kunnen zien.

Groetjes Ina & Marleen