Groene accu’s

Adbrevio steunt het Hardenbergse duo Marleen en Ina tijdens de Carbagerun 2011. Als tegenprestatie schrijven de dames over de duurzame energieopties die ze onderweg tegenkomen. Hun avonturen zijn te volgen via http://on.fb.me/oynrdu

Dag 3

Noorwegen speelt een steeds nadrukkelijker rol op de internationale elektriciteitsmarkt.

Het land heeft dan ook veel te bieden: goedkope groene stroom uit de waterkrachtcentrales en de mogelijkheid om te veel geproduceerde stroom van andere landen op te slaan. De Noren zien zelfs een toekomst voor zich als ‘accu’ van Europa.

Het Scandinavische land heeft z’n bijzondere positie te danken aan de geografische eigenschappen: grote hoogteverschillen en overvloedige watervoorraden. Op 600 plaatsen waar het water met grote kracht van de bergen komt, staan waterkrachtcentrales. Daarmee wordt voorzien in de gehele elektriciteitsconsumptie van de eigen bevolking.

Er blijft zelfs genoeg over om te exporteren via de stroomverbindingen met omliggende landen, waaronder Nederland.

De meren in de Noorse bergen bieden daarnaast de mogelijkheid om energie op te slaan. In feite is deze vorm van energie op afroep beschikbaar. Het water verzamelt zich in een stuwmeer. Als er stroom nodig is gaan de schuiven open en loopt het water langs de turbines die er stroom van maken.

Als er geen behoefte is aan opwekking gaan de schuiven dicht en blijft de energie ‘bewaard’ in het waterbekken.

Een natuurlijke accu, zo zou je het systeem van meren en waterkrachtcentrales in de Noorse bergen kunnen zien.

Groetjes Ina & Marleen