Handleiding WBSO 2011 beschikbaar

30-12-2010 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling

Agentschap NL heeft de Handleiding WBSO 2011 gepubliceerd. De handleiding is beschikbaar op de site van het agentschap:

www.senternovem.nl/wbso/publicaties/handleiding_wbso.asp

Voorlichting
Het Agentschap NL publiceert ieder jaar een nieuwe versie van de WBSO-handleiding. Daarnaast organiseert het agentschap jaarlijks voor bedrijven en intermediairs meerdere workshops over de WBSO. Wanneer de WBSO-workshops in 2011 zijn, is nog niet bekend.

Meer info
Meer informatie over de WBSO is ook te vinden op http://www.wbso.biz/.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Bekendmaking Milieulijst 2011

29-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 20578 – Milieu, natuur en energie

De staatssecretaris Infrastructuur en Milieu heeft de milieulijst 2011 gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 20578. In de milieulijst 2011 staat welke bedrijfsmiddelen in 2011 in aanmerking komen voor fiscaal voordeel vanuit de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL).

Afloop crisismaatregelen
Behalve wijzigingen in de milieulijst, heeft de staatssecretaris ook de aftrekpercentages voor de MIA verlaagd. Afhankelijk van de categorie waartoe een bedrijfsmiddel gehoord, gelden voor de MIA in 2011 de volgende percentages: 36%, 27% of 13,5%. In 2009 en 2010 was dat 40%, 30% en 15%. Daarnaast heeft de staatssecretaris de tijdelijke maatregel ingetrokken waarbij voor sommige bedrijfsmiddelen een 20% hogere aftrek mogelijk was.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Nieuwe subsidieronde Milieu & Technologie

29-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 20915 – Onderzoek en ontwikkeling

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft een nieuwe aanvraagperiode bekendgemaakt voor het Subsidieprogramma Milieu en Technologie. Deze nieuwe aanvraagperiode loopt van 01-01-2011 t/m 08-09-2011. Het subsidieplafond is 3 miljoen euro.

Kleine inhoudelijke wijziging
Naast bekendmaking van de nieuwe aanvraagperiode heeft de staatssecretaris de subsidie regeling inhoudelijk gewijzigd. Tot nu toe gold de voorwaarde dat het uurtarief niet hoger mocht zijn dan ’50 euro, exclusief reis- en verblijfskosten’. Dat is verandert in maximaal ’50 euro, ínclusief reis- en verblijfskosten’.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Samengaan CPLA en CPA

29-12-2010 – Agentschap NL – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Het programma Collectieve Propaganda Landbouw Activiteiten (CPLA) is samengevoegd met het programma Collectieve Propaganda Activiteiten (CPA). Dit betekent:
het budget van CPA is verhoogd met het budget dat oorspronkelijk voor CPLA was bestemd;
voorheen-CPLA-voorstellen dingen nu mee met de CPA-voorstellen;
voor de landbouwsector gelden geen andere criteria meer dan voor voorstellen uit andere sectoren.

De eerste CPA-tender in 2011 loopt t/m 25-02-2011.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Zelfstandigenaftrek WBSO 2011

28-12-2010 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling

De zelfstandigenaftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bedraagt 12.104 euro in 2011. De aanvullende S&O-aftrek voor starters bedraagt 6.054 euro in 2011. Dit heeft het Agentschap NL bekendgemaakt. In 2010 was de zelfstandigenaftrek 12.031 euro en de aanvullende aftrek voor starters was 6.017 euro.

WBSO
De zelfstandigenaftrek voor S&O is onderdeel van de WBSO. De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling dat als doel heeft het bevorderen van S&O-werk in het bedrijfsleven.

Meer info
Meer informatie over de WBSO vindt u op http://www.wbso.biz/

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682