Bekendmaking Milieulijst 2011

29-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 20578 – Milieu, natuur en energie

De staatssecretaris Infrastructuur en Milieu heeft de milieulijst 2011 gepubliceerd in de Staatscourant 2010, nr. 20578. In de milieulijst 2011 staat welke bedrijfsmiddelen in 2011 in aanmerking komen voor fiscaal voordeel vanuit de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL).

Afloop crisismaatregelen
Behalve wijzigingen in de milieulijst, heeft de staatssecretaris ook de aftrekpercentages voor de MIA verlaagd. Afhankelijk van de categorie waartoe een bedrijfsmiddel gehoord, gelden voor de MIA in 2011 de volgende percentages: 36%, 27% of 13,5%. In 2009 en 2010 was dat 40%, 30% en 15%. Daarnaast heeft de staatssecretaris de tijdelijke maatregel ingetrokken waarbij voor sommige bedrijfsmiddelen een 20% hogere aftrek mogelijk was.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682