Subsidie voor demonstratieprojecten logistiek

 30-09-2010 – Dinalog – Onderzoek en ontwikkeling

Het topinstituut Dinalog heeft op 20-09-2010 een tender geopend voor demonstratieprojecten. De tender is bedoeld voor demonstratieprojecten op het gebied van Logistiek en Supply Chain Management. De aanvraagperiode loopt t/m 08-11-2010. De subsidie bedraagt maximaal 25% van de projectkosten en maximaal 250.000 euro.

Dinalog
Dinalog is een topinstituut dat zich richt op onderzoek met betrekking tot Logistiek en Supply Chain Management. De opzet van het topinstituut is vergelijkbaar met de technologische topinstituten (TTI’s) die financiering ontvangen vanuit de subsidieregeling Technologische Topinstituten.

Meer informatie:
www.dinalog.nl/institute/news/dinalog-opens-call-for-demonstration-projects/435

Nieuw programma ‘Truck van de Toekomst’

29-09-2010 – Staatscourant 2010, nr. 15111 – Milieu, natuur en energie

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een nieuwe regeling geopend binnen het Subsidieprogramma Proeftuinen Duurzame Mobiliteit: Truck van de Toekomst. De nieuwe regeling is bedoeld om brandstofbesparing en CO2-reductie bij vrachtauto’s te stimuleren.

Een project komt voor subsidie in aanmerking als:

  • het project betrekking heeft op ten minste 3 vrachtauto’s;
  • de vrachtauto’s minimaal een jaar door de aanvrager worden gebruikt.

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen t/m 11-01-2011. De subsidie bedraagt maximaal 500.000 euro per project. Het subsidieplafond voor de regeling is 4,3 miljoen euro.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

Nieuwe site spelregels EZ-subsidies

29-09-2010 – Agentschap NL – Algemeen

Het Agentschap NL is bezig om een nieuwe site in te richten met de subsidiespelregels uit het Kaderbesluit EZ-subsidies. Hoewel het agentschap nog bezig is om de site te vullen, is hij nu al voor het publiek beschikbaar. Het webadres van de nieuwe site is:

www.senternovem.nl/subsidiespelregels/index.asp

Voor welke regelingen?
De spelregels op de site hebben betrekking op alle verzamelregelingen van het ministerie van Economische Zaken. In een verzamelregeling zijn meerdere subsidieregelingen gebundeld in 1 ministeriële regeling. In de verzamelregeling Sterktes in de Regio zitten bijvoorbeeld de subsidieregelingen Pieken in de Delta en Regionale Investeringsprojecten.

Voor welke regelingen niet?
De spelregels hebben geen betrekking op subsidieregelingen van EZ die geen onderdeel uitmaken van een verzamelregeling. Dit zijn bijvoorbeeld de WBSO en de SDE.

SBIR-oproep vermindering voedselverspilling

29-09-2010 – LNV-loket – Ondernemen en investeren

 

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) roept ondernemers op om innovatieve ideeën in te dienen om voedselverspilling in Nederland te verminderen.

 

Aanvraag en budget
Ondernemers kunnen hun projectvoorstellen indienen bij het Agentschap NL via het Small Business Innovation Research Programma (SBIR). De aanvraagperiode loopt t/m 25-10-2010. Voor de SBIR Vermindering Voedselverspilling is 3,15 miljoen euro beschikbaar.

 

Achtergrond
SBIR is een aanbestedingsprogramma dat bestaat uit 3 fasen:

  • haalbaarheidsonderzoek;
  • toegepast onderzoek en ontwikkeling;
  • op de markt brengen van een product, dienst of proces.

 

Via SBIR worden de eerste 2 fases gefinancierd. De ondernemer moet zorgen zelf voor de vermarkting van zijn product.

 

Informatiebijeenkomst

Op 07-10-2010 organiseert Agentschap NL samen met het ministerie van LNV een informatie-avond in Utrecht. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via www.agentschapnl.nl/sbir.

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

 

Prijsvraag voor duurzame projecten

29-09-2010 – Ministerie van VROM – Milieu, natuur en energie

De ASN Bank organiseert een prijsvraag voor duurzame projecten. De beste 5 projecten winnen 20.000 euro voor de uitvoering van het project. Aanvragers kunnen hun voorstel indienen t/m 14-10-2010.

Procedure
De prijs kent een procedure waarbij de beoordeling deels plaatsvindt door middel van stemmen via social media en deels door een vakjury. De 15 projecten die via social media de meeste stemmen krijgen, komen in de finale. Uit deze 15 projecten kiest een vakjury de beste 5 projecten.

Meer informatie:
www.voordewereldvanmorgen.nl/site/page/asn_bank_wereldprijs_2010