Nieuw programma ‘Truck van de Toekomst’

29-09-2010 – Staatscourant 2010, nr. 15111 – Milieu, natuur en energie

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een nieuwe regeling geopend binnen het Subsidieprogramma Proeftuinen Duurzame Mobiliteit: Truck van de Toekomst. De nieuwe regeling is bedoeld om brandstofbesparing en CO2-reductie bij vrachtauto’s te stimuleren.

Een project komt voor subsidie in aanmerking als:

  • het project betrekking heeft op ten minste 3 vrachtauto’s;
  • de vrachtauto’s minimaal een jaar door de aanvrager worden gebruikt.

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen t/m 11-01-2011. De subsidie bedraagt maximaal 500.000 euro per project. Het subsidieplafond voor de regeling is 4,3 miljoen euro.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682