Wijzingen Regeling LNV-subsidies

10-09-2010 – Staatscourant 2010, nr. 14020 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

 

Het ministerie van LNV heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Regeling LNV-subsidies. De wijzigingen zijn:

  • een uitbreiding van het subsidieaanbod van het onderdeel ‘Bedrijfsmodernisering’, gericht op de prioriteiten ‘hernieuwbare energie’ en ‘waterbeheer’ van POP NU;
  • een verruiming van het onderdeel ‘Integraal duurzame stallen en houderijen’:
    • vanaf nu komen ook extra investeringen voor verbetering van het milieu en diergezondheid in aanmerking. Dit moeten investeringen zijn, die worden gedaan naast de vereiste dierenwelzijnsinvesteringen;
    • een nieuwe openstelling van 15-09-201 t/m 15-10-2010. De subsidie bedraagt 40% van de projectkosten met een maximum van 400.000 euro. Het subsidieplafond is 15 miljoen euro;
  • een wijziging in het onderdeel ‘Bedrijfsadvies’: tot nu toe konden bedrijven ten hoogste 1 keer per 3 jaar subsidie voor bedrijfsadvies aanvragen. Deze beperking zal echter niet van toepassing zijn op subsidieaanvragen die worden ingediend in de periode van 02-08-2010 t/m 30-09-2010.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682