Wijzigingen Subsidieregelingen Maritieme Innovatie en Innovatie Binnenvaart

07-07-2010 – Staatscourant 2010, nr. 10466 – Verkeer en Vervoer

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de Tijdelijke Subsidieregeling Maritieme Innovatie en de Tijdelijke Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart.

Tijdelijke Subsidieregeling Maritieme Innovatie
Met deze wijziging is het ook mogelijk voor samenwerkingsverbanden van zeescheepvaartondernemingen om een aanvraag in te dienen en niet meer alleen voor individuele ondernemingen. Daarnaast wordt het voorschot verruimd. In plaats van 60% is nu 80% van het toegezegde bedrag mogelijk. Het is niet meer nodig om een voorschot aan te vragen. Verder wordt de sluitingsdatum voor aanvragen voor kleine projecten verlengd van 30-6-2010 naar 31-3-2011. Dit is besloten, omdat de behandelingsduur van de aanvragen meer tijd blijkt te vergen.

Tijdelijke Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart
De laatste tender voor grote projecten, die loopt t/m 01-07-2011, wordt geschrapt. Alleen de aanvraagperiode t/m 01-09-2010 loopt nog. Dit besluit is gemaakt in verband met de financiële crisis. De aanvraagperiode voor kleine projecten wordt gewijzigd van 01-07-2011 naar 01-04-2011. Voorschotten bij deze regeling zijn ook mogelijk tot 80% van het toegezegde bedrag en hoeven niet meer aangevraagd te worden.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T 06 2575 91 682