Wijzigingen subsidieplafonds Overijssel

05-08-2010 – Provinciaal Blad provincie Overijssel 2010, nr. 0118459 – Openbaar bestuur en regionaal beleid

De provincie Overijssel heeft de plafonds van een aantal subsidieregelingen gewijzigd. De wijzigingen gelden voor zowel gesloten tenders als komende tenders. De nieuwe subsidieplafonds voor komende tenders zijn:

 
 • Programma Overijssel werkt!:
  • Programma Diensteninnovatie: 400.000 euro;
  • Kwaliteitsimpuls Toerisme in Overijssel 2010: 11.474.500 euro;
  • Kwaliteitsimpuls Toerisme in Overijssel 2010, onderdeel rondvaartboten: 600.000 euro;
 • Programma natuur en duurzaamheid – duurzame energie en energiebesparing:
  • investeringsprojecten: 2.311.700 euro;
  • haalbaarheidsstudies: 344.150 euro;
  • communicatieprojecten: 344.150 euro;
  • zonne-energie: 0 euro;
 • Programma kwaliteit van de leefomgeving:
  • Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten, 3e tranche: 4 miljoen euro;
 • Cultuur:
  • Beeldende Kunt en Vormgeving ‘Art (E) Motion’: 325.000 euro.

Gedetailleerde informatie is te vinden in het Provinciaal Blad van de provincie Overijssel, 2010/0118459.

 

 

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682