Wijzigingen Milieugerichte Technologie

23-12-2009 – Staatscourant 2009, nr. 20070 – Onderzoek en ontwikkeling

Het ministerie van VROM heeft het nieuwe budget bekendgemaakt van de Subsidieregeling Milieugerichte Technologie. In 2010 is 5 miljoen euro beschikbaar. De aanvraagperiode loopt t/m 08-09-2010. Daarnaast is een aantal kleine wijzingen in de regeling aangebracht.

Nieuwe technologie

Doel van het programma is het stimuleren van de ontwikkeling en toepassing van milieugerichte technologie. Het gaat hierbij om innovatieve processen, producten en diensten die nieuw zijn voor Nederland en het milieu substantieel minder belasten in vergelijking met gangbare alternatieven. Industriële MKB bedrijven kunnen een aanvraag indienen.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz