Weer aanvragen voor Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu

08-06-2010 – Staatscourant 2010, nr. 8854 – Milieu, natuur en energie
Het ministerie van VROM heeft de 2e aanvraagperiode en het subsidieplafond voor 2010 van de Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu 2009 definitief vastgesteld. Maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen t/m 25-06-2010. Voor deze ronde is een budget beschikbaar van 3.250.000 euro.

Doel
Doel van de regeling is het ondersteunen van maatschappelijk initiatief op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Subsidie is beschikbaar voor een project dat voldoende bijdraagt aan nationaal of internationaal milieubeleid en duurzame ontwikkeling.

Meer informatie? http://www.wbso.biz/