WBSO-aanvragers moeten gerealiseerde S&O-uren over 2011 mededelen

WBSO.biz

Heeft u in 2011 een S&O-verklaring ontvangen dan moet u nagaan wat het aantal daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren is en moet u dit, beneden een bepaalde grens aan Agentschap NL doorgeven.

eMededelen

Het aantal gerealiseerde S&O-uren moeten beneden een bepaalde grens aan Agentschap NL worden doorgegeven. Dit moet via de website eMededelen. Hierover ontvangt iedere ondernemer eind januari 2012 een brief met daarin het wachtwoord. Samen met dit wachtwoord en het loonheffingennummer kan worden ingelogd in de eMededelen applicatie op www.agentschapnl.nl.