Vouchers voor stimulans mobiliteitsmanagement

21-06-2010 – Staatscourant 2010, nr. 9394 – Verkeer en Vervoer

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het Subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers gepubliceerd. Het programma is bedoeld te onderzoeken of het vervoer van werknemers van MKB bedrijven beter en effectiever geregeld kan worden en naar aan leiding daarvan mobiliteitsmaatregelen in te voeren.

Vouchers
Een bijdrage is beschikbaar in de vorm van mobiliteitsvouchers. Een kleine mobiliteitsvoucher heeft een waarde van 1.500 euro en is bedoeld voor de uitvoering van een mobiliteitsscan. Met deze scan worden de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement binnen de onderneming inzichtelijk gemaakt. Een grote mobiliteitsvoucher heeft een waarde van 4.500 euro en is bedoeld voor de uitvoering van een implementatieproject. Dit project is gericht op het invoeren van het resultaat van de mobiliteitsscan.

MKB ondernemers kunnen een aanvraag indienen t/m 30-06-2011. Het subsidieplafond voor het programma is 3 miljoen euro.

Meer informatie:
Adbrevio Consult
Rob Korten: T 06 275 91 682 of [email protected]