Vooraankondiging tender kennis over bodem

14-09-2010 – SKB – Onderzoek en ontwikkeling

 

De Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem (SKB) heeft bekendgemaakt dat zij binnenkort een nieuwe tender opent. De aanvraagperiode zal lopen van 01-11-2010 t/m 31-01-2011. De stichting zal in oktober 2010 bekendmaken waar de tender zich precies op zal gaan richten. Mogelijke thema’s zijn:

  • kennis over koppeling tussen bovengrondse activiteiten en ondergrondse potentie;
  • kennis over bodemrisico’s bij geothermie;
  • kennis over de ordening van de bodemenergiesystemen bij uitbreiding van het aantal systemen;
  • kennis over effecten van gesloten systemen;
  • kennis over mogelijke inzet van Ecosysteemdiensten (ESD).

SKB

Subsidie is beschikbaar voor de voorbereiding en uitvoering van projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling van de ondergrond. Projecten moeten zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe kennis of op het inzetten van nieuwe kennis in een praktijksituatie.

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682