Verruiming Innovatiebox

28-12-2010 – www.antwoordvoorbedrijven.nl – Onderzoek en ontwikkeling

De innovatiebox wordt verruimd. Winst uit innovatieve activiteiten in de periode tussen de aanvraag en het verkrijgen van een octrooi komt voortaan ook in aanmerking voor de Innovatiebox. Deze wijziging treedt in werking vanaf 01-01-2011.

Reden
Met deze wijziging moet voortaan worden voorkomen dat de duur van een octrooiaanvraagprocedure van invloed is op de aan de innovatiebox toe te rekenen voordelen.