Verlenging openstelling Eurostars

24-06-2010 – Staatscourant 2010, nr. 9990 – Onderzoek en ontwikkeling
De minister van Economische Zaken heeft de aanvraagperiode voor de subsidieregeling Eurostars-projecten verlengd. De nieuwe aanvraagperiode loopt van 14-06-2010 t/m 13-08-2010. De oude aanvraagperiode liep t/m 28-06-2010.

Reden
De openstelling voor het indienen van Eurostars-innovatieprojecten is gekoppeld aan 1 centrale, internationale beoordeling van Eurostars-projectvoorstellen. Door onvoorziene omstandigheden is het deze keer niet mogelijk gebleken om met alle landen gezamenlijk het oorspronkelijke tijdpad te volgen. Daarom is het noodzakelijk de periode van openstelling te verlengen.

Meer informatie:
Rob Korten: T 06 275 91 682  of  [email protected]
Adbrevio Consult