Verlenging agro-kennisvouchers Overijssel

14-09-2010 – AgriHolland – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Wegens het succes van de regeling Agro-kennisvouchers Overijssel, stelt de provincie voor 2010 en 2011 nog eens 20 kennisvouchers ter beschikking. Met een agro-kennisvoucher kan een agrarische ondernemer een innovatief idee laten onderzoeken door een kennisinstelling. De subsidie bedraagt 75% van de kosten van onderzoek en het verkrijgen van kennis. Het maximale subsidiebedrag is 6.500 euro. Het onderzoek kan worden uitgevoerd door een universiteit, hogeschool of bedrijf, maar ook door een gespecialiseerde adviseur.

Aanvraag
De regeling staat open voor agrarische ondernemers met innovatieve ideeën zoals nieuwe producten, productiemiddelen, milieumaatregelen of bedrijfsconcepten. De ondernemer kan subsidie aanvragen voor het laten onderzoeken van praktische problemen. Ook vragen over vermarkting of haalbaarheid vallen hieronder. Stichting Stimuland behandelt de aanvraag en uitgifte van deze vouchers. Deze stichting helpt ondernemers ook bij het vinden van een geschikte kennisleverancier. De provincie roept in het bijzonder jonge boeren op om gebruik te maken van de regeling.

 
Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682