Vaststelling nationaal instrument voor uitvoering NER 300

24-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 21022 – Ondernemen en investeren

 

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een nationaal instrument vastgesteld voor uitvoering van de Subsidieregeling NER 300. Via deze regeling stelt de Europese Commissie geld beschikbaar voor projecten op het gebied van duurzame energie en CO2-afvang en –opslag (CCS). Het doel van de subsidie is:

  • het stimuleren van de introductie van innovatieve duurzame energietechnologieën;
  • het stimuleren van investeringen in CO2-afvang en –opslag.

Aanvraag

Op 09-11-2010 publiceerde de Europese Commissie de 1e oproep voor (Subsidieregeling NER 300). De aanvraagperiode van deze 1e oproep loopt t/m 09-02-2011. Projectindieners moeten hun aanvraag indienen bij de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 

De minister beoordeelt de projecten en dient de geselecteerde projecten in bij de Europese Investeringsbank (EIB). Eind 2011 besluit de EIB welke projectvoorstellen worden gehonoreerd. Alleen demonstratieprojecten boven de 200 miljoen euro komen voor subsidie in aanmerking. Projecten moeten opgestart zijn op 31-12-2015. De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. De 2e oproep wordt verwacht in 2012.

 

Meer informatie is te vinden op de site van Agentschap NL, EG Liaison.