Utrecht ondersteunt duurzame energieproductie op agrarische bedrijven

11-02-2011 – Provincie Utrecht – Milieu, natuur en energie
De provincie Utrecht en LTO Noord willen de energiebesparingsdoelstelling die het Rijk voor de landbouw heeft vastgesteld (20% minder energie in 2020) al in 2015 realiseren. Hiervoor hebben de provincie Utrecht en LTO Noord een energieconvenant getekend.

Steun voor duurzame energieproductie
Een van de afspraken in het convenant is dat de provincie Utrecht en LTO Noord een budget van 950.000 euro beschikbaar stellen. Dit budget is bedoeld om investeringen in energiebesparing en duurzame energieproductie op landbouwbedrijven te stimuleren. De provincie zal ‘als launching customer’ de marktintroductie van innovatieve en duurzame producten uit de agrosectoren zoveel mogelijk ondersteunen.

Ook gaat de provincie 10 melkveehouders ondersteunen die een duurzame energieneutrale stal willen realiseren.

Meer informatie over het convenant is te vinden op de website van de provincie Utrecht.