Tweede oproep Logistiek en Supply Chains

16-06-2010 – Dinalog – Onderzoek en ontwikkeling

 

Het topinstituut Dinalog heeft een oproep gepubliceerd vanuit het Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chains. Subsidie is beschikbaar voor R&D-projecten op het gebied van logistiek en supply chains. De subsidie wordt verstrekt op basis van co-finaniering en is minimaal 400.000 euro en maximaal 2 miljoen euro voor 4 jaar. Dinalog nodigt met nadruk de sector binnenvaart en rail uit om projectvoorstellen in te dienen (gericht op multi-modaliteit). Hetzelfde geldt voor de sectoren agro-food en agro-logistiek, bouw, chemie en fashion en retail.

 

Aanvragen
Samenwerkingsverbanden van bedrijven en kennisinstellingen kunnen een voorstel indienen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten en maximaal 1 miljoen euro. De aanvraagprocedure bestaat uit 2 fasen:

  • fase 1: voorlopige projectvoorstellen (pre-proposals): van 01-06-2010 t/m 15-09-2010;
  • fase 2: volledige projectvoorstellen (full proposals). t/m 15-11-2010.

Op basis van een beoordeling van de voorlopige projectvoorstellen krijgen aanvragers voor 01-10-2010 een niet-bindend advies voor het al dan niet indienen van een volledig projectvoorstel.

 

Meer informatie