Tweede openstelling Marktintroductie Energie-Innovaties glastuinbouw

02-07-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Glastuinbouwers kunnen van 15-09-2010 t/m 29-10-2010 voor de 2e keer in 2010 subsidie aanvragen voor energie-innovatie via de regeling Marktintroductie Energie-Innovaties (MEI). Het budget bedraagt 13 miljoen euro.

Kosten houtstookinstallatie
In 2010 is het de laatste keer dat kosten voor een houtstookinstallatie in aanmerking komen voor subsidie via de MEI-regeling. Vanaf 2011 zijn deze investeringen subsidiabel via de regeling Investeringen in Energiebesparing (IRE).

Beslissingen 1e openstelling 2010
Voor de 1e openstelling van 01-02-2010 t/m 12-03-2010 zijn er 12 aanvragen ingediend. Het ging om een bedrag van 7,5 miljoen euro voor 6 semi-gesloten kassystemen en 6 overige systemen. Alle aanvragen zijn gehonoreerd.

Vragen? Adbrevio Consult helpt u verder.
Neemt nu contact op met adviseur Rob Korten: T 06 275 91 682