Tijdelijke versobering VAMIL, MIA en EIA

25-11-2010 – Elsevier Fiscaal – Ondernemen en investeren

 

Van 2011 tot 2014 worden de Variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Energie -investeringsaftrek (EIA) versoberd. De overheid versobert deze faciliteiten door de aftrekpercentages te verlagen. Dat staat in het uiteindelijke Belastingplan 2011 dat op 18-11-2010 door de Tweede Kamer is goedgekeurd.

 

Gevolgen
De versobering heeft als gevolg:

  • Vamil: via de VAMIL kon de ondernemer willekeurig afschrijven op investeringen die met een speciale VAMIL-markering in de Milieulijst MIA/VAMIL van dat jaar vermeld staan. In 2010 is dit nog volledig vrij, maar in 2011 mag van/over de aanschaffings- of voortbrengingskosten slechts 75% willekeurig worden afgeschreven;
  • MIA: van een investering in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst MIA/VAMIL staat, was afhankelijk van de categorie, 40%, 30% of 15% van de aanschafprijs van de fiscale winst aftrekbaar. In 2011 gaan deze percentages tijdelijk omlaag naar 36%, 27% en 13,5%;
  • EIA: als een ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel dat op de Energielijst van Agentschap NL staat, kon hij in 2010 onder bepaalde voorwaarden 44% van het investeringsbedrag van de fiscale winst van de onderneming aftrekken. In 2011 gaat dit percentage naar 41,5%.

In 2011 nieuwe lijsten

De MIA en de EIA mogen niet gecombineerd worden. Beide faciliteiten zijn wel te combineren met de VAMIL. In 2011 geldt zowel een andere Energielijst als een andere Milieulijst.

 

Tijdelijke versobering

De tijdelijke versobering is ontstaan om de belastingkorting op groenfondsen en sociaal-culturele beleggingen in 3 jaar af te bouwen. Staatssecretaris Weekers wil in zijn startbrief milieu-investeringen herzien en een effectief en efficiënt voorstel doen.

 

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682