Tijdelijke subsidiestop voor landelijk gebied Gelderland

09-09-2010 – Provincie Gelderland – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Gelderland heeft op 07-09-2010 een subsidiepauze afgekondigd voor het landelijk gebied. De komende 3 maanden neemt de provincie geen nieuwe subsidieverzoeken in behandeling voor natuur, landschap en landbouw. Dit laat de provincie weten in een persbericht.

Reden
Het herstel en de ontwikkeling van het landelijk gebied in Gelderland is al vergevorderd, maar het rijksbudget is niet meer toereikend. Hierdoor dreigt een tekort te ontstaan voor de resterende activiteiten voor het landelijk gebied. Gedeputeerde Harry Keereweer: ‘De ontwikkeling van het landelijk gebied in Gelderland ligt op schema. Al 94% van de beschikbare middelen voor natuur, landschap en landbouw is besteed. Maar de middelen die het ministerie van LNV beschikbaar heeft gesteld, zijn niet meer toereikend om de activiteiten volgens plan af te ronden.’

Maatregelen
De komende maanden onderzoekt de provincie samen met de terreinbeherende organisaties (Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) en de waterschappen welke activiteiten nog haalbaar en betaalbaar zijn. Zo wordt er minder natuur ingericht omdat minder grond is aangekocht. Dit moet ruimte creëren voor nieuwe activiteiten voor het landelijk gebied. De provincie zal zo snel mogelijk na de aanstelling van een nieuw kabinet een gesprek aangaan met het ministerie van LNV.