Tijdelijke Subsidieregeling Partners voor Water open

10-06-2010 – Programmabureau Partners voor Water – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Het Programmabureau Partners voor Water heeft een Tijdelijke Subsidieregeling Partners voor Water (PvW) geopend. De regeling Partners voor Water heeft als doel de internationale positie van de Nederlandse watersector te versterken door middel van krachtenbundeling. De in Nederland gevestigde watersector, waaronder bedrijven, overheden, ngo’s en kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen t/m 17-08-2010.

Kaderregeling
De subsidieregeling is onderdeel van een tijdelijke kaderregeling. In 2010 maakt het programmabureau gebruik van de kaderregeling. De definitieve regeling zal waarschijnlijk per januari 2011 in werking zal treden.

De tijdelijke regeling wordt naar verwachting begin juli 2010 gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 14-06-2010 plaatst het programmabureau een toelichting op hoofdlijnen, inhoud en procedure van de regeling op de site http://www.partnersvoorwater.nl/ .

Voor ondersteuning bij subsidieaanvragen: http://www.adbrevio.nl/