Wijzigingen in de WBSO voor 2011

22-09-2010 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling

 

Op Prinsjesdag 2010 is het Belastingplan 2011 gepresenteerd. Hierin zijn de volgende wijzigingen voor de WBSO aangekondigd:

 • het percentage van de 1e schijf wordt 46%;
 • het percentage van de 1e schijf voor starters wordt 62%;
 • de bovengrens van de 1e schijf blijft 220.000 euro;
 • het percentage van de 2e schijf wordt 16%;
 • het maximum bedrag per bedrijf wordt 11 miljoen euro;
 • de bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zal worden geïndexeerd.

Hiervoor is in 2011 een bedrag van € 810 miljoen beschikbaar.

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682
 
http://www.wbso.biz/

Miljoenennota 2011: tegelijk bezuinigen en stimuleren

21-09-2010 – Miljoenennota 2011, Ministerie van Economische Zaken – Algemeen

De regering wil in 2011 zowel bezuinigen als de economie stimuleren. Dit blijkt uit de Miljoenennota 2011. Dit betekent dat aan de ene kant het Rijk gaat bezuinigen op subsidies, maar aan de andere kant dat het Rijk in 2011 de maatregelen zal voortzetten die in 2009 en 2010 zijn genomen voor de bestrijding van de crisis.

Besparingen
In de Miljoenennota kondigt de regering de volgende besparingen aan met betrekking tot subsidies:

 • de overheid wil met een beperking van OCW-subsidies een totaal bedrag bezuinigen van 83 miljoen euro; de concrete invulling van de besparing op subsidies wordt in het najaar van 2010 aan de Tweede Kamer gepresenteerd;
 • de overheid wil 10 miljoen euro besparen in 2011 op EZ-subsidies; dit bedrag moet oplopen tot 50 miljoen euro in 2015;
 • de overheid wil op de AWBZ bezuinigen door onder andere de toegang tot de persoonsgebonden budgetten te bemoeilijken.

Stimuleren

In de Miljoenennota kondigt de regeling de volgende investeringen aan met betrekking tot subsidies:

 • de overheid wil 170 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor de WBSO bovenop de 63 miljoen euro die reeds was voorzien;
 • de overheid verlengt tot 2011 de tijdelijke aanpassingen van de BMKB, Garantie Ondernemingsfinanciering en Groeifaciliteit die het kabinet had genomen ter bestrijding van de crisis.

Verruiming WBSO ook in 2011

13-09-2010 – Het Financieele Dagblad – Onderzoek en ontwikkeling

Volgens Het Financieele Dagblad (FD) van 10-09-2010 zal het ministerie van Economische Zaken de verruiming van de WBSO ook in 2011 laten doorlopen. De minister zal dat bekendmaken tijdens prinsjesdag.

Bijdrage 2011
In 2008 bedroeg de aftrek 42% voor de eerste 110.000 euro en 14% voor alles daarboven tot een maximum van 8 miljoen euro per bedrijf. In 2010 bedraagt de aftrek 50% voor de eerste 220.000 euro en 18% voor alles daarboven tot een maximum van 14 miljoen euro per bedrijf. In 2011 zal de bijdrage daar ergens tussen liggen.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682

WBSO stopt met verstrekken diskettes

20-08-2010 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling

Vanaf 01-09-2010 stopt Agentschap NL met het verstrekken van diskettes voor het indienen van een aanvraag voor de WBSO. Agentschap NL neemt WBSO-aanvragen per diskette voorlopig nog wel in behandeling. Dit betekent dat bedrijven die nog diskettes op voorraad hebben, deze nog wel kunnen gebruiken.

Overstappen
De meeste aanvragen voor de WBSO worden via internet ingediend. Wie wil overstappen van indienen per diskette naar indienen via internet kan hiervoor informatie vinden op de site van Agentschap NL:
www.agentschapnl.nl/wbso/eHerkenning/index.asp

Nieuwe tenders innovatiesubsidies

04-06-2010 – Staatscourant 2010, nr. 8269 – Onderzoek en ontwikkeling

 

De minister van Economische Zaken heeft nieuwe aanvraagperiodes bekendgemaakt van een aantal innovatiesubsidies. Het gaat om de volgende tenders:

 • Eurostarsprojecten: aanvraagperiode loopt van 14-06-2010 t/m 28-06-2010 (budget is 3,75 miljoen euro);
 • Internationaal innoveren (Eureka-projecten): aanvraagperiode loopt van 14-06-2010 t/m 13-09-2010 (budget is 1,8 miljoen euro);
 • Internationaal innoveren (opkomende markten): aanvraagperiode loopt van 28-06-2010 t/m 13-09-2010 (budget is 1 miljoen euro).

Daarnaast is de aanvraagperiode verlengd van de InnoWATOR garantiefaciliteit. De aangepaste aanvraagperiode loopt nu t/m 29-10-2010.

 

 

 

Meer info? http://www.wbso.biz/