Subsidies voor innovatie zeevaart en innovatie binnenvaart

09-06-2010 – Ministerie van Verkeer en Waterstaat – Verkeer en Vervoer

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt de Subsidieregeling Maritieme Innovatie en de Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart voor de laatste keer open. Voor maritieme innovatie is 1,27 miljoen euro beschikbaar. Voor innovatie in de binnenvaart is het subsidieplafond 1,316 miljoen euro.

Maritieme Innovatie
Voor Subsidieregeling Maritieme Innovatie loopt de aanvraagperiode voor grote projectvoorstellen van 1-7-2010 t/m 31-8-2010. Deze aanvragen worden beoordeeld volgens een tenderprocedure. Hiervoor is een budget beschikbaar van 90.000 euro. Voor kleine projectvoorstellen loopt de aanvraagperiode van 1-7-2010 t/m 31-3-2011. Deze aanvragen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst en hiervoor is een budget beschikbaar van 327.000 euro. Samenwerkingsverbanden van 1 of meer zeescheepvaartondernemingen kunnen een aanvraag indienen.

Innovatie Binnenvaart
Voor de Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart loopt de aanvraagperiode voor grote projecten van 15-7-2010 t/m 31-8-2010. Hiervoor is 1 miljoen euro beschikbaar. Voor kleine projecten loopt de aanvraagperiode van 15-7-2010 t/m 31-3-2011. Hiervoor is een budget beschikbaar van 316.000 euro. Alle voorstellen worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst. Binnenvaartondernemingen kunnen een aanvraag indienen.

Hulp bij subsidieaanvragen: http://www.adbrevio.nl/