Subsidieregeling Opkomende Markten gewijzigd

09-06-2010 – Staatscourant 2010, nr. 8552 – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Het ministerie van Economische Zaken heeft de Subsidieregeling Internationaal Excelleren, onderdeel Opkomende Markten gewijzigd. Via de regeling kunnen Nederlandse bedrijven subsidie aanvragen voor export en investeringen vanuit Nederland naar China of India. De wijziging houdt in dat de subsidie niet naar het Nederlandse bedrijf gaat, maar naar de afnemer in China of India. Het ministerie heeft de wijziging doorgevoerd om te kunnen voldoen aan de internationaal geldende regels (OESO-consensus).

Machtigingsverklaring
In de nieuwe constructie vraagt de Nederlandse ondernemer de subsidie aan namens de afnemer in China of India. Beide partijen moeten een verklaring ondertekenen waarin de afnemer de ondernemer machtigt om namens hem op te treden in deze subsidierelatie.
Reeds ingediende aanvragen
De nieuwe constructie geldt ook voor reeds ingediende aanvragen. Ook hier moeten beide partijen een machtigingsverklaring ondertekenen.

De aanvraagperiode loopt nog t/m 30-06-2010.
 
Hulp bij subsidieaanvragen:  http://www.adbrevio.nl/