Subsidiepot leeg voor lucht/water-warmtepompen

02-09-2010 – Agentschap NL, UNETO-VNI – Milieu, natuur en energie

Het subsidieplafond voor lucht/water-warmtepompen vanuit de subsidieregeling Duurzame Warmte in Bestaande Woningen is inmiddels bereikt. Dit maakte Agentschap NL op 01-09-2010 bekend. Het agentschap geeft aan dat het nog wel mogelijk is om een aanvraag in te dienen, maar ‘het is op dit moment niet zeker dat er voor uw aanvraag subsidie beschikbaar is of nog komt.’ Voor zonneboilers, micro WKK en gewone warmtepompen is nog wel subsidie beschikbaar. De aanvraagperiode hiervoor loopt t/m 31-12-2010.

Kritiek
De brancheorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel (UNETO-VNI) is ontstemd dat er geen subsidie meer beschikbaar is voor lucht/water-warmtepompen. Voorzitter Marcel Engels wijst erop dat dit funest is voor de ontwikkeling van duurzame energie: ‘De markt gaat nu weer volledig op slot. Dat valt niet uit te leggen aan de achterban en aan consumenten.’ Op de korte termijn pleit UNETO-VNI voor het wegnemen van de schotten tussen de diverse subsidieregelingen voor duurzame warmte. Op de langere termijn hoopt Marcel Engels op een ‘consistent en stimulerend overheidsbeleid op het gebied van duurzame energie’.