Subsidieplafond 2010 Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds verhoogd

24-12-2010 – Staatscourant 2010, nr. 20990 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft het subsidieplafond 2010 van de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds verhoogd van 33 miljoen euro naar 36,8 miljoen euro. De aanvraagperiode liep van 22-03-2010 t/m 29-04-2010. De reden voor de plafondverhoging is dat de Adviescommissie Waddenfonds aan de minister heeft geadviseerd om 18 van de ingediende projecten te honoreren voor een totaalbedrag van 36.725.000 euro.

Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds
Het doel van de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds is om extra investeringen te doen in de Waddenzee en het waddengebied. Lagere overheden, non-profitorganisaties, bedrijven en particulieren kunnen een aanvraag indienen.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682