Subsidieplafond 2010 Particuliere Terreinbeherende Natuurbeschermingsorganisaties

19-07-2010 – Staatscourant 2010, nr. 11130 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

 

Het ministerie van LNV heeft de subsidieplafonds 2010 voor de Regeling Subsidies Particuliere Terreinbeherende Natuurbeschermingsorganisaties (PNB) bekendgemaakt. De subsidieplafonds zijn:

  • voor het project Grensmaas: 3.134.000 euro;
  • voor het project Zandmaas Pakket I: 670.000 euro;
  • voor de Nadere Uitwerking voor het Rivierengebied: 0 euro.

Doel PNB

De doelstelling van de regeling is het ondersteunen van natuurbeschermingsorganisaties bij het verwerven van grond en het beëindigen van pachtovereenkomsten voor terreinen die vanuit het oogpunt van natuurbescherming waardevol zijn.

 

 

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T 06 275 91 682