Subsidie voor voorlichtingsacties gemeenschappelijk landbouwbeleid

27-08-2010 – Publicatieblad van de Europese Unie 2010, nr. C231 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De Europese Commissie heeft een oproep gepubliceerd voor voorlichtingsacties op het gebied van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. De voorlichtingsacties moeten worden uitgevoerd tussen 01-05-2011 en 30-04-2012.

Aanvraag en budget
De aanvraag staat open voor:

  • landbouwersorganisaties of organisaties voor plattelandsontwikkeling;
  • consumentenverenigingen;
  • verenigingen voor milieubescherming;
  • niet-gouvernementele organisaties;
  • overheidsautoriteiten van de lidstaten;
  • media;
  • scholen en universiteiten.

De aanvraagperiode loopt t/m 05-11-2010. Het budget bedraagt 3.2050.000 euro. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten. De commissie behandelt de aanvragen volgens een tenderprocedure (rangschikking).

Gedetailleerde informatie is te vinden in het Publicatieblad van de Europese Unie 2010, nr. C231.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682