Subsidie voor structuurversterking recreatie en toerisme Drenthe (DART)

29-04-2010 – Provinciaal Blad Drenthe 2010, nr. 19 – Ondernemen en investeren

De provincie Drenthe heeft een nieuwe regeling vastgesteld voor structuurversterking van recreatie en toerisme. Er is subsidie beschikbaar voor activiteiten die passen binnen de Drentse Agenda Recreatie en Toerisme (DART) 2009-2013.

Aanvraag en budget
De regeling staat open voor toeristisch-recreatieve bedrijven, kennisinstellingen, intermediaire organisaties en gemeenten in Drenthe. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de projectkosten. De maximale bijdrage wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarprogramma. De aanvrager moet zelf 25% van de projectkosten financieren. Het subsidieplafond voor 2010 bedraagt 1 miljoen euro.

Voor subsidieadvies neemt u contact op via http://www.wbso.biz/