Subsidie voor stoppende veehouders in Noord-Brabant

15-02-2010 – Provincie Noord-Brabant – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Noord-Brabant geeft financiële steun aan veehouders die stoppen met hun bedrijf. Het gaat om intensieve veehouderijen die liggen bij natuurgebieden. De aanvraagperiode loopt van 15-03-2010 t/m 26-04-2010.

Aanvragen

Het provinciebestuur trekt 6,5 miljoen euro uit voor deze 2e tranche van de Subsidieregeling Beëindiging intensieve veehouderijen (BIV). Daarmee verwacht de provincie 35 tot 40 bedrijfsbeëindigingen te kunnen ondersteunen. Als zich meer boeren aanmelden, bepalen Gedeputeerde Staten welke bedrijfsbeëindigingen voorrang krijgen.

In 2008 werd de BIV-regeling voor het eerst opengesteld. Hiermee worden momenteel 25 intensieve veehouderijen gesloopt. Daarmee is een bedrag van 4,3 miljoen euro gemoeid.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz