Subsidie voor rietsector in Overijssel

01-02-2010 – Provinciaal Blad van de provincie Overijssel 2010/0007429 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Overijssel heeft een subsidieregeling opengesteld voor de rietsector: de Beheervergoeding Rietimpuls 2009-2010. Via de regeling kunnen rietsnijders een bijdrage aanvragen voor investeringen in natuurbeheer. Er is subsidie beschikbaar voor het afvoeren en verwerken van rietafval (biomassa) en voor investeringen in ondernemerschap en promotie van de rietsector.

Aanvraag en plafond

Rietsnijders kunnen hun aanvraag indienen vóór 1 maart van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Ook kunnen er voor 2009 nog aanvragen worden ingediend. De aanvraagperiode hiervoor loopt t/m 01-03-2010. Het subsidieplafond voor de periode 2009-2010 bedraagt 3 miljoen euro.

Doel

Het doel van de nieuwe subsidie is om zowel de rietsector als het natuurbeheer veilig te stellen. Rietsnijders zijn van groot belang voor een goed natuurbeheer en het realiseren van de instandhoudingsdoelen Natura 2000.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz