Subsidie voor mobiliteitsprojecten in Noord-Brabant

15-12-2010 – Samenwerkingsverband Regio Eindhoven – Verkeer en Vervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) stellen samen 2 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. De subsidie wordt beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling 2010 Brabant In-car II. Het doel van de regeling is om samen met bedrijven en kennisinstellingen innovatieve praktijkproeven uit te voeren, waarin het effect van in-car technologie op het gedrag van weggebruikers centraal staat. Er is subsidie beschikbaar voor het testen van in-car technologie in de praktijk.

Aanvraag en budget
De aanvraagperiode loopt t/m 28-02-2011. De subsidie varieert van 25% tot maximaal 60% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van 600.000 euro per project.

Meer informatie is te vinden op de website van SRE: www.sre.nl/web/show/id=202619 .

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682