Subsidie voor landbouw structuurversterking Drenthe

29-04-2010 – Provinciaal Blad Drenthe 2010, nr. 20 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Drenthe heeft een nieuwe regeling vastgesteld voor duurzame structuurversterking land- en tuinbouw. Er is subsidie beschikbaar voor agribusiness-projecten op het gebied van onder andere marktgerichte ketenactiviteiten, ICT-toepassingen en versterking van concurrentiekracht.

Aanvraag en budget
De regeling staat open voor agrarische bedrijven, kennisinstellingen en intermediaire organisaties in Drenthe. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de projectkosten en maximaal 200.000 euro. Het subsidieplafond voor 2010 bedraagt 1 miljoen euro.

Voor subsidieadvies neemt u contact op via http://www.wbso.biz/