Subsidie voor kavelpaden in Zuid-Holland

08-06-2010 – Provincie Zuid-Holland – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling
Agrariërs in de oostelijke veenweidegebieden in de provincie Zuid-Holland kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van kavelpaden. Het provinciebestuur heeft hiervoor een nieuwe subsidieregeling opengesteld. Met kavelpaden wordt het agrarische land toegankelijker en makkelijker te bewerken.

Aanvragen
De regeling geldt uitsluitend voor het oostelijke veenweidegebied: de Krimpenerwaard, het gebied rond Driebruggen en Bodegraven en het westelijk deel van de Alblasserwaard. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de investering. De regeling loopt t/m 31-12-2013. Agrarische ondernemingen kunnen doorlopend een aanvraag indienen.

Meer informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.kavelruilzuidholland.nl.

Meer subsidieinformatie? http://www.adbrevio.nl/