Subsidie voor duurzame zeehavens

15-06-2010 – Staatscourant 2010, nr. 8842 – Verkeer en Vervoer

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het Subsidieprogramma Zeehaven Innovatieproject voor Duurzaamheid geopend. Het doel van het programma is om duurzame innovaties in Nederlandse zeehavens te verspreiden en toe te passen.

De aanvraagperiode loopt van 16-6-2010 t/m 15-9-2010. Zeehavens, bedrijven en overheden die beheerder worden van de resulterende infrastructuur kunnen aanvragen indienen. Aanvragen worden behandeld volgens een tenderprocedure. De maximale subsidie is afhankelijk van het project. Het subsidieplafond is 4,2 miljoen euro.
 
Meer informatie: http://www.adbrevio.nl/