Subsidie voor advies en begeleiding MKB

12-07-2010 – Staatscourant 2010, nr. 11006 – Ondernemen en investeren

Het ministerie van Economische Zaken heeft een nieuwe paragraaf toegevoegd aan de Subsidieregeling internationaal excelleren, opkomende markten: ‘Kennisverwerving’. MKB-ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor advies en begeleiding door een externe deskundige. Het doel van de subsidie is om de positionering van de onderneming in een opkomende markt te ondersteunen.

Aanvraag en budget
De aanvraagperiode loopt van 13-07-2010 t/m 31-12-2010. De subsidie bedraagt 50% van de aan de externe deskundige verschuldigde kosten. De subsidie moet minimaal 25.000 euro bedragen en maximaal 100.000 euro. Het ministerie behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T 06 275 91 682