Subsidie natuurbeheer Zeeland 2011 opengesteld

11-11-2010 – Provincie Zeeland – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Zeeland heeft de aanvraagperiode voor 2011 van de Subsidieregeling Natuurbeheer bekendgemaakt. Aanvragen voor nieuwe beheerovereenkomsten en voor het verlengen van aflopende overeenkomsten kunnen worden ingediend van 15-11-2010 t/m 14-01-2011.

De aanvraagperiode voor functieverandering en inrichting loopt van 01-01-2011 t/m 31-12-2011. Aanvragen moeten worden ingediend bij Dienst Regelingen.

Natuurbeheerplan Zeeland gewijzigd
De provincie Zeeland heeft het Natuurbeheerplan Zeeland Planwijziging 2010 vastgesteld. Dit Natuurbeheerplan bevat de begrenzing en de beheerpakketten van de natuurgebieden en agrarische beheergebieden van Zeeland en vormt de basis voor de subsidiëring van het natuurbeheer in Zeeland.

Het Natuurbeheerplan Zeeland 2009 en de Planwijziging 2010 zijn van 1-11-2010 t/m 15-01-2011 in te zien bij de provincie en staan op de site van de provincie. De digitale detailkaarten van het Natuurbeheerplan zijn vanaf begin november te raadplegen via het Geoloket.