Subsidie Integraal Duurzame Stallen alleen bij investering in dierenwelzijn

04-10-2010 – Ministerie van LNV – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Agrariërs kunnen via de regeling Integraal Duurzame Stallen alleen subsidie krijgen als hun stallen en houderijsystemen op het terrein van dierenwelzijn zijn uitgerust met maatregelen die verder gaan dan de maatregelen die al volgens de wet gelden. Stallen met alleen ammoniakreducerende maatregelen zijn volgens deze definitie niet integraal duurzaam. Dat schrijft minister Verburg van LNV in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren.

Verruiming subsidiabele kosten
Op 10-09-2010 heeft het ministerie van LNV een wijziging van de Regeling LNV-subsidies gepubliceerd. Door deze wijziging komen er meer kosten voor subsidie in aanmerking. Voorheen kwamen alleen kosten voor bovenwettelijke investeringen in dierenwelzijn in aanmerking. Nu komen ook bovenwettelijke investeringen in milieu of diergezondheid in aanmerking. In haar brief maakt de minister duidelijk dat dit alleen geldt wanneer er ook in dierenwelzijn wordt geïnvesteerd.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682