Subsidie breedbandinternet voor agrariërs in buitengebieden

01-03-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Agrarische ondernemers in buitengebieden kunnen van 01-04-2010 t/m 29-04-2010 subsidie aanvragen voor breedbandinternet. Buitengebieden zijn gebieden waar geen DSL of kabelaansluiting aanwezig is. Het ministerie van LNV stelt 600.000 euro beschikbaar voor deze subsidieregeling.

Aanvraag

Een landbouwonderneming mag 1 aanvraag indienen. Voorwaarde is dat de ondernemer minimaal 400 euro moet investeren in een nieuwe breedbandaansluiting. Kosten die onder de subsidie vallen, zijn onder meer de installatiekosten en kosten voor de aanleg van kabels. De subsidie bedraagt 200 euro. Op de website van het LNV-loket komt binnenkort een lijst beschikbaar van postcodes van de buitengebieden.

De subsidie valt onder het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz