Subsidie bedrijfsconsult voor landbouwbedrijven uitgeput

01-07-2010 – Staatscourant 2010, nr. 10358 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend voor de Regeling LNV-subsidies Beroepsopleiding en Voorlichting. Via de regeling konden landbouwbedrijven met liquiditeitsproblemen subsidie aanvragen voor een bedrijfsconsult van een onafhankelijk adviseur.

Reden
Oorspronkelijk liep de aanvraagperiode van 03-05-2010 t/m 31-12-2010. De reden voor het vervroegd sluiten van de openstelling is dat het budget van 191.500 euro uitgeput is.

http://www.adbrevio.nl/