Subsidie bedrijfsconsult voor landbouwbedrijven met liquiditeitsproblemen

24-03-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft binnen de Regeling LNV-subsidies Beroepsopleiding en Voorlichting subsidie beschikbaar gesteld voor bedrijfsadvies. Landbouwbedrijven die liquiditeitsproblemen hebben, kunnen subsidie aanvragen voor een bedrijfsconsult van een onafhankelijk adviseur.

Aanvraag en budget

De aanvraagperiode loopt van 03-05-2010 t/m 31-12-2010. Het ministerie behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Het subsidieplafond is 191.500 euro. De subsidie bedraagt minimaal 250 euro en maximaal 1.500 euro. LNV vergoedt 50% van de kosten van het consult. Meer informatie is te vinden op de site van het LNV-loket.

Advies nodig? www.wbso.biz