SDE-budget grote zonnepanelen overschreden

01-06-2010 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie

Eén dag na openstelling van de aanvraagperiode voor SDE-categorie Grote zonnepanelen zijn er veel meer aanvragen ingediend dan dat er budget beschikbaar is. De aanvraagperiode opende op 31-05-2010. Op die dag ontving Agentschap zo’n 35.000 aanvragen. De subsidie voor grote zonnepanelen is vooral populair bij ondernemers. Een loting zal uitmaken welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Stimulering Duurzame Energie
Doel van het Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) is het stimuleren van de productie van elektriciteit en/of gas uit duurzame bronnen. Een ondernemer die op een dergelijke manier energie produceert, komt in aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is dat de productie nog niet rendabel is.

Meer informatie: http://www.wbso.biz/