Ruim 10 miljoen extra voor Marktintroductie Energie-innovaties LNV 2009

25-02-2010 – Staatscourant 2010, nr. 2871 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van LNV heeft het budget van de 2e openstelling 2009 van de regeling LNV-subsidies Marktintroductie Energie-innovaties (MEI) verhoogd tot 14.376.000 euro. Het gaat om het onderdeel ‘Overige innovatieve energiesystemen’. Oorspronkelijk was hiervoor 4 miljoen euro beschikbaar. De minister heeft het budget verhoogd om meer kwalitatief goede aanvragen te kunnen honoreren.

Aanvragen 2010

Voor 2010 zijn er 2 openstellingen:

  • van 01-02-2010 t/m 12-03-2010;
  • van 15-09-2010 t/m 29-10-2010.

Het subsidieplafond bedraagt voor elk van de openstellingen in 2010:

  • 8 miljoen euro voor semi-gesloten kassystemen;
  • 5 miljoen euro voor overige energiesystemen.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz