Regeling SDE+ 2011 gepubliceerd, opening 1 juli 2011

De ministeriële regelingen voor de SDE+ 2011 zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee is openbaar gemaakt welke categorieën productie-installaties in 2011 in aanmerking komen voor SDE-subsidie, wat de subsidievoorwaarden zijn en welke wijzigingen er zijn in de uitvoering van de SDE-regeling.

SDE-subsidie kan worden aangevraagd in het online eLoket van Agentschap NL. De aanvraagmodule voor de SDE is beschikbaar vanaf 6 juni a.s. De SDE+ is dan nog niet geopend, maar u kunt het formulier wel vast inzien of een conceptaanvraag aanmaken. Bedrijven en instellingen loggen in met eHerkenning.

In 2011 is de SDE-regeling geopend van 1 juli tot 30 december 2011, 17.00 uur. Het kabinet heeft besloten een aantal wijzigingen door te voeren ten opzichte van voorgaande jaren. In de SDE+ 2011:

  1. Is er één integraal budgetplafond.
  2. Worden de verschillende technologieën gefaseerd opengesteld.
  3. Is er een maximum basisbedrag (15 ct/kWh voor hernieuwbare elektriciteit en 104 ct/Nm3voor hernieuwbaar gas).
  4. Wordt een vrije categorie geïntroduceerd.

In de periode 1 juli tot 30 december 2011 worden vier fasen opengesteld. In de eerste fase kunnen projecten met een basisbedrag dat lager is dan of gelijk is aan 9 ct/kWh (omgerekend 62 ct/ Nm3) subsidie aanvragen. In elke opeenvolgende fase gaat, bij voldoende resterend budget, de bovengrens van het basisbedrag een stap omhoog, tot het maximum basisbedrag van 15 ct/kWh (omgerekend 104 ct/Nm3) in de vierde fase is bereikt.
Bekijk het overzicht van de verschillende categorieën productie-installaties en de basisbedragen per categorie per fase.

Links:
Staatscourant: Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011.
Staatscourant: Wijzigingen in de Algemene uitvoeringsregeling SDE en GVO regeling duurzame elektriciteit.

Bron: AgentschapNL

Wilt u deze subsidie aanvragen? Neemt u contact op met Adbrevio