Regeling LNV-subsidies: openstelling Integraal Duurzame Stallen 2011

02-02-2011 – Staatscourant 2011, nr. 1528 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

 

Van 01-07-2011 t/m 15-08-2011 is de module Investeringen in Integraal Duurzame Stallen en Houderijsystemen van de Regeling LNV-subsidies opengesteld voor aanvragen. Veehouders kunnen subsidie aanvragen voor de bouw of verbetering van diervriendelijke stallen en/of houderijsystemen. Het gaat hierbij om maatregelen die verder gaan dan de wettelijke minimumvereisten voor dierenwelzijn. Het beschikbare budget is 6,5 miljoen euro.

 

Verschil met eerdere openstellingen
De openstelling verschilt op een aantal punten met de vorige openstellingen:

  • Er zijn 2 rangschikkingscriteria toegevoegd:
    • Aanvragen worden hoger gerangschikt als een landbouwonderneming zich binnen een straal van 3 kilometer van een Natura 2000-gebied bevindt;
    • Aanvragen worden hoger gerangschikt als een landbouwonderneming de benodigde vergunningen voor het project al heeft aangevraagd of in bezit heeft;
  • In deze openstelling wordt ook beoogd de uitstoot van ammoniak in de veehouderij te bewerkstellingen. De doelstelling is dat de uitstoot van ammoniak niet hoger wordt dan 75% van de maximale toegestane hoogte. Om deze reden wordt de module ‘Gecombineerde Luchtwassystemen’ in 2011 niet opengesteld;
  • De subsidie wordt in deze openstelling niet alleen gefinancierd uit nationale middelen, maar ook uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

 

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682