Regeling LNV-subsidies: openstelling Demonstratieprojecten 2011

02-02-2011 – Staatscourant 2011, nr. 1528 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

 

Van 15-04-2011 t/m 12-05-2011 is de module Demonstratieprojecten van de Regeling LNV-subsidies opengesteld voor aanvragen. Er is subsidie beschikbaar voor demonstratieprojecten over innovaties die kunnen bijdragen aan de doelstellingen uit het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’. Het beschikbare budget is 2,15 miljoen euro. Voor glastuinbouwers heeft het Productschap Tuinbouw een extra budget van 202.000 euro beschikbaar gesteld.

 

Doelgroep
De regeling staat open voor meer agrosectoren dan in voorgaande jaren, zodat de regeling beter kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het convenant. De volgende doelgroepen kunnen subsidie aanvragen:

  • (samenwerkingsverbanden van) landbouwondernemingen in de sectoren veehouderij, akkerbouw, tuinbouw open teelt, bloembollen, bolbloemen, paddenstoelen of glastuinbouw;
  • samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen met:
    • MKB ondernemingen in de agrosector;
    • MKB-ondernemingen in de voedselindustrie;
    • Bosbouwondernemingen.

Beoordeling

De aanvragen worden behandeld volgens een tenderprocedure (rangschikking). Subsidieaanvragen worden hoger gerangschikt naarmate het project meer bijdraagt aan de afspraken uit het convenant.

 

 

 Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682